Yapon metodu
 
Uşağın cinsini müəyyənləşdirmək üçün Yapon metodu
 
1-ci cədvəl
 
    Kişi anadan olma ayı                
  Aylar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Qadın I 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9
anadan II 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6
olma III 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3
ayları IV 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 8 12
  V 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9
  VI 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6
  VII 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3
  VIII 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 8 12
  IX 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9
  X 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6
  XI 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3
  XII 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 8 12
 
2-ci cədvəl
 
Övladınızın qız və ya oğlan olmasını cədvəldən istifadə etməklə necə bilmək olar?
Məsələn; 2006-cı ilin dekabr ayında hamilə qalan xanımın övladının cinsiyyətini müəyyən edək.Qadın iyun ayında,kişi isə sentyabr anadan olmuşdur.Bu halda 1-ci cədvəl üzrə qadının doğulduğu və kişinin doğulduğu ayların kəsişdiyi yerdə 6 rəqəmini tapırıq ki,bu da ikinci cədvəlin sətrindəki nömrəyə uyğun gəlir.Sonra 2-ci cədvəldə 6-cı sətri tapıriq və dölləmə ayının şaquli istiqaməti ilə əyrinin vəziyyətinə baxırıq.Əgər əyri qrafiki yuxarı hissəsindədirsə,oğlan ,aşağı hissəsindədirsə qız doğulacaqdır.
Xanımın axırıncı aybaşısı noyabr ayının 30-u başlayıb və normalara görə 7 gün davam etdiyi üçün dölləmə dekabr ayına düşür. Həqiqətən də uşağın cinsiyyəti qızdır.
 
O 1           I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII              
Ğ 2         I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII                
L 3       I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII                  
A 4     I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII                    
N 5   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII                      
  6 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII                        
Q 7                         I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
I 8                       I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Z 9                     I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII    
  10                   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII      
  11                 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII        
  12               I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII          
 
Şərhlər (3353)
 
 
 
 
 
 
 
Problemlərinizi bizimlə həll edin.
Xəbəriniz olsun ki...

 

Gözəl qadın...

Gözəl bədən quruluşu olandır (16)

Gözəl üz cizgilləri olandır (11)

Gözəl xasiyyəti olandır (8)

Gözəl bəxti olandır (12)

Gözəl davranışı və əxlaqı yüksək olandır (52)

Gamidov.com