Yapon metodu
 
Uşağın cinsini müəyyənləşdirmək üçün Yapon metodu
 
1-ci cədvəl
 
    Kişi anadan olma ayı                
  Aylar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Qadın I 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9
anadan II 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6
olma III 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3
ayları IV 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 8 12
  V 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9
  VI 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6
  VII 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3
  VIII 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 8 12
  IX 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9
  X 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6
  XI 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3
  XII 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 8 12
 
2-ci cədvəl
 
Övladınızın qız və ya oğlan olmasını cədvəldən istifadə etməklə necə bilmək olar?
Məsələn; 2006-cı ilin dekabr ayında hamilə qalan xanımın övladının cinsiyyətini müəyyən edək.Qadın iyun ayında,kişi isə sentyabr anadan olmuşdur.Bu halda 1-ci cədvəl üzrə qadının doğulduğu və kişinin doğulduğu ayların kəsişdiyi yerdə 6 rəqəmini tapırıq ki,bu da ikinci cədvəlin sətrindəki nömrəyə uyğun gəlir.Sonra 2-ci cədvəldə 6-cı sətri tapıriq və dölləmə ayının şaquli istiqaməti ilə əyrinin vəziyyətinə baxırıq.Əgər əyri qrafiki yuxarı hissəsindədirsə,oğlan ,aşağı hissəsindədirsə qız doğulacaqdır.
Xanımın axırıncı aybaşısı noyabr ayının 30-u başlayıb və normalara görə 7 gün davam etdiyi üçün dölləmə dekabr ayına düşür. Həqiqətən də uşağın cinsiyyəti qızdır.
 
O 1           I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII              
Ğ 2         I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII                
L 3       I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII                  
A 4     I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII                    
N 5   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII                      
  6 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII                        
Q 7                         I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
I 8                       I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Z 9                     I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII    
  10                   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII      
  11                 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII        
  12               I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII          
 
Şərhlər (3461)